Tháng 7 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,624.58 228.34
SVR L 45,567.47 213.98
SVR 5 37,470.26 175.96
SVR GP 37,274.02 175.04
SVR 10 36,819.59 172.90
SVR 20 36,685.32 172.27
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.295 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác