Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. đóng 16 Pallet / 01 cont 20′. Tổng: 32 pallet / 02 cont 20′. tấn $2.120 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã qua sơ chế dạng bành SVR CV60 (Natural Rubber SVRCV60). 35kg/bành. 36 bành/pallet. 16 pallet/container tấn $2.230 ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 33.33kgs/bành. tấn $2.010 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L dạng bành tấn $2.150 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV50 ; Hàng cao su đóng Pallet.1.26 tấn/01 pallet Net. tấn $2.425 ICD Tây Nam (Cảng Saigon KV IV) FOB
Cao su thiên nhiên sơ chế đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVRCV60 – Đóng đồng nhất 1.260 kg /kiện. hàng mới 100% xuất xứ Việt Nam tấn $2.350 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR3L. NW= GW= 33.33 kgs/bành. tấn $2.010 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet tấn $2.110 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVRCV60; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet tấn $2.290 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV60; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet tấn $2.320 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR3L. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1200kg/kiện. tấn $2.110 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10. Cao su đã định chuẩn kĩ thuật. Đóng gói 1260kg/kiện. tấn $1.945 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 10. Hàng xuất xứ Việt Nam. tấn $1.980 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR3L. Hàng đóng bành. trọng lượng 35 kg/bành. tấn $2.029 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.135 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su thiên nhiên đã qua sơ chế SVR10.Hàng đã định chuẩn kĩ thuật .Đóng gói đồng nhất 35kgs/bành.1260kg /kiện . tấn $1.850 ICD Phước Long Thủ Đức FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn kỹ thuật SVR 3L (Dạng bành. đã qua sơ chế. SX tại Việt Nam) tấn $2.150 Cảng Tân cảng (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR10 ; Xuất xứ: Việt Nam; Hàng đóng đồng nhất 1.26 tấn/pallet tấn $1.910 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật loại SVR10. NW= 1260kgs/kiện. GW=1360 kgs/kiện. tấn $1.895 Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật ( TSNR ) SVR 3L. Hàng xuất xứ Việt Nam. Đóng 16 pallet / 01 cont 20′. tấn $2.085 ICD III -Transimex (Cang SG khu vuc IV) FOB

Theo Vinanet

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác