Tháng 8/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,187.41 189.15
SVR L 39,106.92 179.60
SVR 5 31,228.51 143.41
SVR GP 31,059.53 142.64
SVR 10 30,668.78 140.84
SVR 20 30,552.61 140.31
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.775 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác