Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,500.17 184.49
SVR L 36,852.28 172.13
SVR 5 29,998.94 140.12
SVR GP 29,822.42 139.29
SVR 10 29,427.83 137.45
SVR 20 29,313.61 136.92
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.380 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác