Tháng 5 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 50,025.05 237.31
SVR L 47,377.09 224.75
SVR 5 35,384.57 167.86
SVR GP 35,190.32 166.94
SVR 10 34,750.70 164.85
SVR 20 34,617.79 164.22
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác