Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,395.23 199.34
SVR L 41,104.05 188.81
SVR 5 33,660.34 154.62
SVR GP 33,480.84 153.79
SVR 10 33,079.62 151.95
SVR 20 32,974.04 151.47
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác