Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,675.45 195.02
SVR L 38,597.21 180.61
SVR 5 32,171.25 150.54
SVR GP 31,984.69 149.67
SVR 10 31,539.02 147.59
SVR 20 31,414.65 147.00
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.370 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác