Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,361.74 193.37
SVR L 38,456.97 179.79
SVR 5 32,139.12 150.25
SVR GP 31,952.38 149.38
SVR 10 31,516.67 147.34
SVR 20 31,392.18 146.76
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.390 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác