Tháng 3/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 37,409.27 175.42
SVR L 35,537.26 166.65
SVR 5 29,838.47 139.92
SVR GP 29,662.65 139.10
SVR 10 29,248.94 137.16
SVR 20 29,135.17 136.62
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.325 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác