Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 42,645.58 195.89
SVR L 39,995.41 183.72
SVR 5 34,093.24 156.61
SVR GP 33,924.30 155.83
SVR 10 33,523.08 153.99
SVR 20 33,406.94 153.45
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác