Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Mủ cao su RSS3 28600 Bình Dương – Bến Cát +600
Mủ cao su RSS3 28600 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Mủ cao su RSS3 28600 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Mủ cao su RSS3 28600 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR10 23400 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Cao su SVR10 23400 Bình Dương – Bến Cát +600
Cao su SVR10 23400 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Cao su SVR10 23400 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Cao su SVR10 23400 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR3L 28400 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Cao su SVR3L 28400 Bình Dương – Bến Cát +600
Cao su SVR3L 28400 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Cao su SVR3L 28400 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Cao su SVR3L 28400 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11200 Phú Yên – Sông Hinh +200

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác