Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 3/11 giảm 300-400đ/kg so với hôm 31/10.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 3/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 3/11 Ngày 31/10 Thay đổi
SVR 3L 28800 29200 -400
SVR 20 23500 23800 -300
SVR 10 23700 24000 -300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 3/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 3/11 Ngày 31/10 Thay đổi
SVR 5 24400 24700 -300
SVR L 28900 29400 -500

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 3/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 3/11 Ngày 31/10 Thay đổi
RSS1 29500 29900 -400
RSS3 29000 29400 -400

Nguồn: AgroMonitor

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác