Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29400 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Mủ cao su RSS3 29400 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Mủ cao su RSS3 29400 Bình Dương – Bến Cát +800
Mủ cao su RSS3 29400 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Mủ cao su RSS3 29400 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Mủ cao su RSS3 29400 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Mủ cao su RSS3 29400 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Mủ cao su RSS3 29400 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Mủ cao su RSS3 29400 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Cao su SVR10 24000 Gia Lai – TP.Pleiku +600
Cao su SVR10 24000 Bình Phước – Lộc Ninh +600
Cao su SVR10 24000 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +600
Cao su SVR10 24000 Bình Dương – Bến Cát +600
Cao su SVR10 24000 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +600
Cao su SVR10 24000 Kon Tum – TP.Kon Tum +600
Cao su SVR10 24000 Đắk Lắk – Buôn Đôn +600
Cao su SVR10 24000 Đắk Nông – Đắk Mil +600
Cao su SVR10 24000 Quảng Trị – Vĩnh Linh +600
Cao su SVR10 24000 Quảng Bình – Bố Trạch +600
Cao su SVR3L 29200 Gia Lai – TP.Pleiku +800
Cao su SVR3L 29200 Bình Phước – Lộc Ninh +800
Cao su SVR3L 29200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +800
Cao su SVR3L 29200 Bình Dương – Bến Cát +800
Cao su SVR3L 29200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +800
Cao su SVR3L 29200 Kon Tum – TP.Kon Tum +800
Cao su SVR3L 29200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +800
Cao su SVR3L 29200 Đắk Nông – Đắk Mil +800
Cao su SVR3L 29200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +800
Cao su SVR3L 29200 Quảng Bình – Bố Trạch +800
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Gia Lai – TP.Pleiku +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Phước – Lộc Ninh +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đồng Nai – TP.Biên Hòa +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Dương – Bến Cát +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Tây Ninh – TX.Tây Ninh +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Kon Tum – TP.Kon Tum +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đắk Lắk – Buôn Đôn +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Đắk Nông – Đắk Mil +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Quảng Trị – Vĩnh Linh +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Quảng Bình – Bố Trạch +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Bình Thuận – Hàm Thuận Bắc +300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10200 Phú Yên – Sông Hinh +300

 

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác