Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su RSS3 28900 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su RSS3 28900 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su RSS3 28900 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su RSS3 28900 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR10 23700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 23700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 23700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 23700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 23700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 28700 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 28700 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 28700 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 28700 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 28700 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 9500 Phú Yên – Sông Hinh -500

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác