Cao su SVR3L (chưa bao gồm thuế) tại thị trường cửa khẩu Móng Cái – Đông Hưng ngày 26.2.2014 được chào quanh mức 12300 đến12500NDT/tấn.

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác