Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Phước – Lộc Ninh -700
Mủ cao su RSS3 28300 Bình Dương – Bến Cát -700
Mủ cao su RSS3 28300 Kon Tum – TP.Kon Tum -700
Mủ cao su RSS3 28300 Đắk Nông – Đắk Mil -700
Mủ cao su RSS3 28300 Quảng Bình – Bố Trạch -700
Cao su SVR10 23100 Bình Phước – Lộc Ninh -600
Cao su SVR10 23100 Bình Dương – Bến Cát -600
Cao su SVR10 23100 Kon Tum – TP.Kon Tum -600
Cao su SVR10 23100 Đắk Nông – Đắk Mil -600
Cao su SVR10 23100 Quảng Bình – Bố Trạch -600
Cao su SVR3L 28100 Bình Phước – Lộc Ninh -700
Cao su SVR3L 28100 Bình Dương – Bến Cát -700
Cao su SVR3L 28100 Kon Tum – TP.Kon Tum -700
Cao su SVR3L 28100 Đắk Nông – Đắk Mil -700
Cao su SVR3L 28100 Quảng Bình – Bố Trạch -700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Phước – Lộc Ninh -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Dương – Bến Cát -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Kon Tum – TP.Kon Tum -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Đắk Nông – Đắk Mil -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Quảng Bình – Bố Trạch -100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Phú Yên – Sông Hinh -100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác