Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 28100 Bình Phước – Lộc Ninh -400
Mủ cao su RSS3 28100 Bình Dương – Bến Cát -400
Mủ cao su RSS3 28100 Kon Tum – TP.Kon Tum -400
Mủ cao su RSS3 28100 Đắk Nông – Đắk Mil -400
Mủ cao su RSS3 28100 Quảng Bình – Bố Trạch -400
Cao su SVR10 23000 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR10 23000 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR10 23000 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR10 23000 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR10 23000 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Cao su SVR3L 27900 Bình Phước – Lộc Ninh -300
Cao su SVR3L 27900 Bình Dương – Bến Cát -300
Cao su SVR3L 27900 Kon Tum – TP.Kon Tum -300
Cao su SVR3L 27900 Đắk Nông – Đắk Mil -300
Cao su SVR3L 27900 Quảng Bình – Bố Trạch -300
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác