Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 28/10 giảm 400-600đ/kg so với hôm 27/10.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 28/10, đồng/kg

Chủng loại Ngày 28/10 Ngày 27/10 Thay đổi
SVR 3L 29100 29700 -600
SVR 20 23800 24200 -400
SVR 10 24000 24400 -400

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 28/10, đồng/kg

Chủng loại Ngày 28/10 Ngày 27/10 Thay đổi
SVR 5 24700 25200 -500
SVR L 29200 29800 -600

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 28/10, đồng/kg

Chủng loại Ngày 28/10 Ngày 27/10 Thay đổi
RSS1 29800 30400 -600
RSS3 29300 29900 -600

Nguồn: AgroMonitor 

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác