Trong tuần từ ngày 18/8 đến 22/8/2014, giá cao su thiên nhiên thế giới tại hai sàn giao dịch TOCOM và SICOM tăng liên tục trong các phiên giao dịch nhưng với không biến động lớn. So với cuối tuần trước, vào ngày cuối tuần ngày 22/8, giá cao su RSS 3 trên sàn TOCOM Nhật Bản hợp đồng giao tháng 01/2015 đạt 1.950 USD/tấn (+1,5%) và giá cao su TSR 20 kỳ hạn tháng 9/2014 trên sàn SICOM Singapore đạt 1.671 USD/tấn (+1,6%); giá SMR 20 của Malaysia xuất khẩu đạt 1.667 USD/tấn (+0,4%); giá SVR 3L của Việt Nam đạt 1.745 USD/tấn (-2,8%).

Tin tức liên quan đến thị trường cao su trong tuần

– Hiệp hội Kinh doanh Cao su Nhật Bản cho biết tồn kho cao su trong nước đạt 17.505 tấn vào ngày 10/8/2014, giảm 4,7% so với 10 ngày trước đó. Còn tại Trung Quốc, dự trữ cao su tại Thanh Đảo đã giảm 4,8% xuống 249.500 tấn vào ngày 15/8/2014.

– Ngày 20/8/2014, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết, xuất khẩu tháng 7 đã tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn mức tăng dự báo 3,8% của các chuyên gia, củng cố hy vọng cho nền kinh tế nước này trong những tháng cuối năm. Trong khi đó, nhập khẩu tăng 2,3%. Như vậy, thâm hụt thương mại tháng 7 của Nhật Bản là 964 tỷ Yên (9,36 tỷ USD).

– Sự hồi phục của ngành ô tô Ấn Độ sẽ đẩy nhập khẩu cao su thiên nhiên dùng sản xuất lốp xe tăng lên mức kỷ lục. Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ cho biết doanh số ô tô trong tháng 7/2014 của Ấn Độ đã tăng 3 tháng liên tiếp và dự đoán tăng 5 – 10% trong năm tài khóa hiện tại. Nhập khẩu cao su của Ấn Độ tăng cũng sẽ phần nào hỗ trợ giá cao su toàn cầu vốn đang giảm xuống mức thấp nhất nhiều năm qua.

Diễn biến giá cao su trên thị trường quốc tế trong tuần 18/8 – 22/8/2014

Trong tuần qua, giá cao su RSS 3 giao tháng 01/2015 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) tăng liên tục trong tất cả các phiên giao dịch nhờ tồn kho cao su tại Trung Quốc và Nhật Bản đều giảm xuống so với thời điểm đầu tháng 8/2014 và đồng Yên giảm giá so với đồng USD đã thúc đẩy các nhà đầu tư tăng cường mua vào. Bên cạnh đó, việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu cao su thiên nhiên để phục vụ ngành sản xuất lốp xe trong nước đã có tác động tích cực đến giá cao su. Kết thúc tuần (22/8) giá cao su đạt 1.950 USD/tấn, tăng 22 USD/tấn (+1,1%) so với ngày đầu tuần (18/8) và tăng 29 USD/tấn (+1,5%) so với ngày cuối tuần trước (15/8).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Kết thúc ba tuần tháng 8/2014, giá cao su RSS 3 (TOCOM) trung bình đạt 1.967 USD/tấn đối với loại hợp đồng giao sau 5 tháng, giảm 49 USD/tấn (-2,4%) so với mức giá trung bình tháng 7/2014 và giảm 712 USD/tấn (-26,6%) so với tháng 8/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Giá cao su TSR 20 kỳ hạn trên sàn SICOM Singapore tuần qua biến động tương tự như tại sàn TOCOOM. Vào cuối tuần ngày 22/8, giá cao su TSR 20 hợp đồng giao tháng 9/2014 đạt 1.671 USD/tấn, tăng 38 USD/tấn (+2,3%) so với ngày đầu tuần và tăng 27 USD/tấn (+1,6%) so với ngày cuối tuần trước (15/8).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Kết thúc ba tuần tháng 8/2014, giá TSR 20 trung bình hợp đồng giao sau 1 tháng đạt 1.668 USD/tấn, giảm 26 USD/tấn (-1,5%) so với trung bình tháng 7/2014, và giảm 709 USD/tấn (-29,8%) so với tháng 8/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Tại Sở Giao dịch Cao su Malaysia (MRE), giá cao su SMR 20 xuất khẩu giảm liên tục trong 3 phiên đầu tuần sau đó tăng dần trong hai phiên còn lại. Kết thúc tuần, giá SMR 20 đạt 1.667 USD/tấn, tăng 16 USD/tấn (+0,9%) so với ngày đầu tuần và tăng 6 USD/tấn (+0,4%) so với ngày cuối tuần trước.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Giá SMR 20 trung bình ba tuần tháng 8/2014 đạt 1.674 USD/tấn, giảm 28 USD/tấn (-1,6%) so với trung bình tháng 7/2014 và giảm 709 USD/tấn (-29,8%) so với tháng 8/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Giá cao su Việt Nam xuất khẩu trong tuần 18/8 – 22/8/2014

Trong tuần từ 18/8 – 22/8/2014, giá cao su Việt Nam xuất khẩu biến động giảm một lần vào ngày 19/8 đối với các chủng loại SVR CV50, SVR CV60, SVR L và SVR 3L. Các chủng loại khác vẫn giữ nguyên so với tuần trước. Kết thúc tuần, giá SVR 3L xuất khẩu đạt 1.745 USD/tấn, giảm 50 USD/tấn (-2,8%) so với ngày đầu tuần và ngày cuối tuần trước đó (15/8).

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Giá SVR 3L của Việt Nam xuất khẩu trung bình ba tuần tháng 8/2014 đạt 1.792 USD/tấn, giảm 107 USD/tấn (-5,7%) so với mức trung bình trong tháng 7/2014, và giảm 537 USD/tấn (-23,1%) so với tháng 8/2013.

Giá cao su thiên nhiên trong tuần từ ngày 18.8 đến 22.8.2014

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác