Loại cao su ĐVT Giá Cửa khẩu Mã GH
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật (TSNR) SVR CV60 ; Hàng cao su đóng pallet, 1,26 Tấn/01 pallet Net. tấn $1.620 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR3L. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam tấn $1.470 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên đã định chuẩn kỹ thuật dạng bành loại SVR10. 35kg/bành. đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam tấn $1.380 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR-CV60 tấn $1.574 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su thiên nhiên đã định chuẩn về kỹ thuật SVR 3L. HàNG ĐóNG ĐồNG NHấT 33.33 KGS/ KIệN tấn $1.560 Cảng Cát Lái (HCM) FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam đã định chuẩn về kỹ thuật SVR CV50. 35KGS/BàNH. tấn $1.655 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su tự nhiên Việt Nam. đã định chuẩn về kỹ thuật . SVR CV60 35KGS/BàNH. tấn $1.540 ICD TRANSIMEX SG FOB
Cao su thiên nhiên SVR 3L. Đã qua sơ chế. Xuất xứ Việt Nam. Hàng đóng đồng nhất 35 kg / bành. tấn $1.480 Cảng Cát Lái (HCM) FOB

Nguồn: Vinanet/Hải quan

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác