Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,627.52 200.40
SVR L 41,051.25 188.57
SVR 5 34,082.68 156.56
SVR GP 33,903.18 155.73
SVR 10 33,512.52 153.94
SVR 20 33,396.38 153.41
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác