Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa có văn bản gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn thực hiện miễn thuế TNCN đối với hộ gia đình, cá nhân trồng cây cao su.

Trước đó, một số cơ quan thuế địa phương đã phản ánh vướng mắc về Bộ Tài chính khi thực hiện chính sách miễn thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân, hộ gia đình có thu nhập từ trồng cây cao su tiểu điền.

Bộ Tài chính cho biết, chính sách thuế đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được miễn thuế nói trên nằm trong chính sách miễn thuế chung áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Theo đó, thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, không phân biệt quy mô hoạt động, không phân biệt có thuê thêm lao động sẽ được miễn thuế TNCN nếu thỏa mãn các điều kiện:

“Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường”.

“Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất quy định nói trên phải thỏa mãn các điều kiện:

Có quyền sử dụng đất, sử dụng mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản; thực tế cư trú tại địa phương nơi diễn ra hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, làm muối, nuôi trồng thủy sản theo quy định của pháp luật về cư trú”.

Theo Thời báo tài chính

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác