Cả 3 doanh nghiệp này đều đối mặt với tình trạng giá cao su tiêu thụ sụt giảm so với cùng kỳ tuy nhiên vẫn cao hơn con số kế hoạch.

CTCP Cao su Đồng Phú (mã CK: DPR) vừa công bố báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.

6 tháng đầu năm sản lượng tiêu thụ là 5.395 tấn mủ thành phẩm, giảm 16% so với cùng kỳ với giá bán bình quân 33,7 triệu đồng/tấn. Giá cao su tiêu thụ cao hơn so với kế hoạch đầu năm đề ra (31,5 triệu đồng/ tấn) nhưng vẫn thấp hơn 22,7% cùng kỳ.

Tổng doanh thu tiêu thụ đạt 281,9 tỷ đồng, giảm 16,7% chủ yếu do doanh thu bán mủ cao su giảm. Tuy vậy, doanh thu từ hoạt động tài chính, cây cao su, khác… lại tăng mạnh, đạt 93,6 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và đạt 47 tỷ đồng trong riêng tháng 6/2015. Kết quả, DPR lãi gộp từ hoạt động kinh doanh đạt 107,57 tỷ đồng, tăng 17,6%. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra, Cao su Đồng Phú đã hoàn thành hơn 69%.

CTCP Cao su Phước Hòa (mã CK: PHR) cũng đã công bố 6 tháng đầu năm tiệu thụ được 9.984 tấn mủ thành phẩm, giá bán bình quân 33,4 triệu đồng/tấn (thấp hơn 26,76% cùng kỳ), tổng doanh thu (cả mủ skim) của PHR ghi nhận đạt 333,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của PHR đạt 76,6 tỷ đồng (đạt 53% kế hoạch năm), lợi nhuận sau thuế ước đạt 62,3 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi 116 tỷ đồng đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên, công ty này hiện đã hoàn thành 53,45%.

Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh (mã CK: TRC) thông qua các chỉ tiêu chính thực hiện 6 tháng đầu năm 2015 với sản lượng khai thác 2.908 tấn mới đạt 27,7% kế hoạch năm, tiêu thụ sản phẩm đạt 4.667 tấn hoàn thành 43,8% kế hoạch năm, giá bán bình quân đạt hơn 32,35 triệu đồng/tấn cao hơn con số kế hoạch năm 31,5 triệu đồng/tấn và lợi nhuận đạt 19,53 tỷ đồng hoàn thành 48,7% kế hoạch cả năm 2015.

Việt Dũng

Theo InfoNet/HNX&HSX

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác