Nằm trong chương trình khắc phục hậu quả cơn bão số 10 và số 11 xảy ra cuối năm 2013, huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) quyết định trích ngân sách hỗ trợ 1,5 triệu đồng/ha để giúp nhân dân tái thiết và trồng mới cây cao su bị thiệt hại trên địa bàn. 

Cùng với việc tái thiết và trồng mới cây cao su, huyện Bố Trạch còn yêu cầu người được hỗ trợ vốn phải có giải pháp phòng chống bão lụt hợp lý để bảo vệ cây cao su được trồng mới như thiết lập vành đai chắn gió, chọn giống phù hợp với thời tiết, quy trình và kỹ thuật trồng. Huyện Bố Trạch cũng đã thống nhất các giải pháp về xây dựng đề án nhằm phát triển cây cao su một cách bền vững và có hiệu quả nhất trong thời gian tới…

Huyện Bố Trạch được xem là địa phương tiềm năng và có diện tích lớn cây cao su lớn nhất tỉnh Quảng Bình với trên 11.100 ha. Thời gian qua, người dân sản xuất trung bình được trên 4.370 tấn mủ cao su khô/năm và cho doanh thu trên 220 tỷ đồng. Nhiều vùng đất tại đây vì vậy được gọi là thủ phủ, là làng triệu phú từ cây cao su như: Nông Trường Việt Trung, Phú Trạch, Tây Trạch… Tuy nhiên, trong cơn bão số 10 và số 11 vừa qua, tại huyện Bố Trạch, số diện tích cây cao su bị gãy, đổ ước tính trên 6.300 ha, thiệt hại trên 1.700 tỷ đồng./.

Theo cpv.org.vn

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác