Theo Hiệp hội Các nước sản xuất cao su thiên nhiên (ANRPC), sản lượng cao su thiên nhiên tại Thái Lan có thể giảm trong năm 2014 do bất ổn chính trị và giá sụt giảm làm cho người trồng hạn chế khai thác.

Việc giảm sản lượng cao su thiên nhiên tại nước đứng đầu thế giới sẽ giúp giá cao su  phục hồi sau vài năm sụt giá. Ông Kamarul Baharain bin Basir, Tổng Thư ký của ANRPC cho biết: “Bất ổn chính trị tại Thái Lan sẽ tất yếu ảnh hưởng đến sản lượng. Giá cao su giảm cũng ảnh hưởng đến khai thác”.

Sản lượng cao su thiên nhiên của Thái Lan ước đạt 4 triệu tấn năm 2013.

Mặc dù sản lượng tại Thái Lan giảm, tổng sản lượng của các nước thành viên ANRPC sẽ tăng nhẹ do Việt Nam và Ấn Độ được ghi nhận tăng sản lượng.

Sản lượng của các nước thành viên ANRPC chiếm 92% sản lượng toàn cầu, đạt 11 triệu tấn trong năm 2013.

Theo Hiệp hội Cao su Việt Nam

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác