Trung Quốc đã thông qua một tiêu chuẩn mới cho cao su hỗn hợp được áp dụng từ 01/7/2015, theo đó tỷ lệ cao su thiên nhiên giảm xuống còn 88%. Điều này sẽ làm ảnh hưởng đến các nhà sản xuất lớn của Thái Lan và Malaysia.

Cao su hỗn hợp với một lượng các-bon rất ít đã trở thành mặt hàng cao su phổ biến ở Trung Quốc vì được nhập khẩu miễn thuế, so với thuế suất 1.500 Nhân dân tệ (242 USD) cho mỗi tấn cao su thiên nhiên nhập khẩu.

Hàng năm, Thái Lan xuất khoảng 600.000 đến 700.000 tấn cao su hỗn hợp sang Trung Quốc, còn Malaysia xuất khẩu ít hơn một chút. Tổng số nhập khẩu của Trung Quốc hàng năm khoảng 1,5 triệu tấn.

Tiêu chuẩn mới về cao su hỗn hợp của Trung Quốc yêu cầu hàm lượng cao su thiên nhiên trong cao su hỗn hợp ở mức 88 %, còn trước đó là 95 – 99,5%. Phần còn lại của cao su hỗn hợp phải là bột các-bon đen, loại bột mịn sẽ gây khó khăn cho các nhà sản xuất vì cần cần lắp đặt thiết bị đặc biệt để xử lý.

Ngoài ra, loại cao su hỗn hợp này kém ổn định hơn và kém hấp dẫn các nhà sản xuất lốp, có thể làm ngưng nhu cầu về cao su hỗn hợp.

Các nhà sản xuất dự kiến sẽ chuyển khối lượng lớn cao su hỗn hợp vào Trung Quốc trước khi Tiêu chuẩn này được áp dụng, nhưng không rõ họ sẽ sản xuất cao su hỗn hợp sau tháng 7?

Nhu cầu cao su tại Trung Quốc vẫn còn mờ nhạt, nhiều công ty lốp xe có kế hoạch bắt đầu nghỉ lễ năm mới sớm hơn thông thường.

– Theo VRA

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác