Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29900 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su RSS3 29900 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su RSS3 29900 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su RSS3 29900 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su RSS3 29900 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR10 24400 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR10 24400 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR10 24400 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR10 24400 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR10 24400 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Cao su SVR3L 29700 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Cao su SVR3L 29700 Bình Dương – Bến Cát -500
Cao su SVR3L 29700 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Cao su SVR3L 29700 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Cao su SVR3L 29700 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Phước – Lộc Ninh -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Bình Dương – Bến Cát -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Kon Tum – TP.Kon Tum -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Đắk Nông – Đắk Mil -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Quảng Bình – Bố Trạch -500
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10500 Phú Yên – Sông Hinh -500

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác