Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 29200 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Mủ cao su RSS3 29200 Bình Dương – Bến Cát +200
Mủ cao su RSS3 29200 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Mủ cao su RSS3 29200 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Mủ cao su RSS3 29200 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR10 23900 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR10 23900 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR10 23900 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR10 23900 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR10 23900 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Cao su SVR3L 29000 Bình Phước – Lộc Ninh +200
Cao su SVR3L 29000 Bình Dương – Bến Cát +200
Cao su SVR3L 29000 Kon Tum – TP.Kon Tum +200
Cao su SVR3L 29000 Đắk Nông – Đắk Mil +200
Cao su SVR3L 29000 Quảng Bình – Bố Trạch +200
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Mủ cao su tạp (dạng chén) 10700 Phú Yên – Sông Hinh +100

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác