Tháng 11 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 39,833.23 188.03
SVR L 36,792.05 173.68
SVR 5 30,267.91 142.88
SVR GP 30,072.70 141.96
SVR 10 29,630.91 139.87
SVR 20 29,497.34 139.24
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.185 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác