Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên ngày 14/5 tăng 300-400đ/kg so với hôm 13/5.   

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 14/5

Chủng loại Ngày 14/5 Ngày 13/5 Thay đổi
SVR 3L 43200 42800 400
SVR 20 35200 34900 300
SVR 10 35400 35100 300

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 14/5

Chủng loại Ngày 14/5 Ngày 13/5 Thay đổi
SVR 5 36000 35700 300
SVR L 47300 46900 400

Giá cao su RSS1; RSS3 tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 14/5

Chủng loại Ngày 14/5 Ngày 13/5 Thay đổi
RSS1 44100 43800 300
RSS3 43500 43100 400

Theo AgroMonitor

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác