Tháng 12 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 41,782.55 195.79
SVR L 38,387.78 179.89
SVR 5 32,136.44 150.59
SVR GP 31,950.14 149.72
SVR 10 31,515.45 147.68
SVR 20 31,391.25 147.10
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.340 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác