Tháng 5 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 48,194.99 228.63
SVR L 45,690.16 216.75
SVR 5 35,681.06 169.27
SVR GP 35,497.03 168.39
SVR 10 35,047.19 166.26
SVR 20 34,924.50 165.68
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.080 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác