Baht / kg

Loại hàng Giá F.O.B.
Giao tháng 6. 2014 Giao tháng 7. 2014
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
RSS RSS 1 68.30 68.05 68.50 68.25
RSS 2 67.70 67.45 67.90 67.65
RSS 3 67.15 66.90 67.35 67.10
RSS 4 66.85 66.60 67.05 66.80
RSS 5 66.40 66.15 66.60 66.35
STR STR 5L 58.60 58.35 58.80 58.55
STR 5 56.70 56.45 56.90 56.65
STR 10 56.00 55.75 56.20 55.95
STR 20 55.60 55.35 55.80 55.55
Concentrated Latex * 46.85 46.60 47.05 46.80

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác