Giá cao su thành phẩm tại các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên hôm 25/11 giảm 100đ/kg so với hôm 24/11.

Giá cao su SVR3L; SVR 20; SVR 10 tại Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu ngày 25/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/11 Ngày 24/11 Thay đổi
SVR 3L 27500 27600 -100
SVR 20 22400 22500 -100
SVR 10 22600 22700 -100

Giá cao su SVR 5; SVRL tại Lâm Đồng, Bình Thuận ngày 25/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/11 Ngày 24/11 Thay đổi
SVR 5 23300 23400 -100
SVR L 27600 27700 -100

Giá cao su RSS1; RSS3  tại Bình Phước, Tây Ninh ngày 25/11, đồng/kg

Chủng loại Ngày 25/11 Ngày 24/11 Thay đổi
RSS1 28100 28200 -100
RSS3 27700 27800 -100

Nguồn: AgroMonitor tổng hợp

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác