Tháng 7/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 43,733.10 200.89
SVR L 41,368.01 190.02
SVR 5 33,860.95 155.54
SVR GP 33,681.46 154.72
SVR 10 33,280.23 152.87
SVR 20 33,164.09 152.34
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3%  tỷ giá: 1 USD=21.770 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

 

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác