Ông Trần Ngọc Trai, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Phước, cho biết giá bán mủ cao su những tháng đầu năm 2014 giảm 35% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, giá bán mủ cao su bình quân sáu tháng đầu năm 2014 là 42 triệu đồng/tấn, trong khi sáu tháng đầu năm 2013 ở mức 65 triệu đồng/tấn và giảm 23% so với giá dự toán Bộ Tài chính giao (Bộ Tài chính giao giá bán mủ cao su bình quân 55 triệu đồng/tấn).

Giá bán mủ cao su giảm 35% so với cùng kỳ năm 2013

Cũng do giá bán thấp nên lượng mủ cao su của các doanh nghiệp trong tỉnh tồn kho ở mức 24.873 tấn, tăng 59% so cùng kỳ năm trước.

Chỉ riêng khoản giảm thu do giảm giá cao su năm 2014 khoảng 280 tỷ đồng, địa phương phải sử dụng các nguồn tăng thu khác để bù đắp cho ngân sách tỉnh. Theo đó, tỉnh tăng thu nợ đọng thuế năm 2013 chuyển sang 240 tỷ đồng, tăng thu do tăng giá ấn định tính thuế tài nguyên, nước thiên nhiên sản xuất thủy điện 38 tỷ đồng, tăng thu do thanh tra, kiểm tra 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, do thực hiện Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (quy định về quản lý thu thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường do miễn thu thuế giá trị gia tăng) cũng khiến tỉnh giảm thu so với dự toán 550 tỷ đồng.

Ông Trần Ngọc Trai cũng cho biết nhằm đảm bảo nguồn thu từ nay đến cuối năm 2014, tỉnh Bình Phước đã triển khai các giải pháp hiệu quả để khai thác nguồn thu mới, truy thu thuế qua thanh tra và xử lý nợ đọng thuế nhằm bù đắp phần hụt thu do giá bán mủ cao su thấp.

Đồng thời, tỉnh tạo điều kiện và hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định nhằm nuôi dưỡng nguồn thu và đảm bảo thực hiện các chính sách theo quy định.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành thuế, tài nguyên môi trường, các huyện, thị tổ chức thu kịp thời các khoản thu từ đất như thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ nhà, đất.

Mặt khác, tỉnh cũng tập trung xử lý thu hồi các khoản nợ tạm ứng từ ngân sách để có nguồn thanh toán các khoản còn nợ năm 2013.

Ngoài ra, tỉnh cũng tăng cường công tác chỉ đạo, khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu từ lĩnh vực công thương nghiệp và ngoài quốc doanh, đặc biệt tập trung vào các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thu mua, chế biến nông sản; khai thác nguồn thu mới, truy thu thuế qua thanh tra và xử lý nợ đọng thuế nhằm bù đắp phần hụt thu trên./.

Theo Vietnam+

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác