Tháng 5

Giá chào bán

VND/Kg

US Cents/Kg

SVR CV

52,118.79

247.30

SVR L

49,144.37

233.19

SVR 5

37,941.74

180.03

SVR GP

37,747.54

179.11

SVR 10

37,297.80

176.98

SVR 20

37,175.14

176.39

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.075 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác