Tháng 4/2015 Giá chào bán
VND/Kg US Cents/Kg
SVR CV 40,081.59 186.77
SVR L 37,666.91 175.52
SVR 5 30,204.31 140.75
SVR GP 30,037.78 139.97
SVR 10 29,631.86 138.08
SVR 20 29,517.37 137.55
Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.460 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác