Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Phước – Lộc Ninh -200
Mủ cao su RSS3 26100 Bình Dương – Bến Cát -200
Mủ cao su RSS3 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum -200
Mủ cao su RSS3 26100 Đắk Nông – Đắk Mil -200
Mủ cao su RSS3 26100 Quảng Bình – Bố Trạch -200
Cao su SVR10 21500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR10 21500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR10 21500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR10 21500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR10 21500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Cao su SVR3L 26100 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 26100 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 26100 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 26100 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 26100 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Phước – Lộc Ninh +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Bình Dương – Bến Cát +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Kon Tum – TP.Kon Tum +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Đắk Nông – Đắk Mil +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Quảng Bình – Bố Trạch +700
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11000 Phú Yên – Sông Hinh +700

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác