Nông sản Giá (VND/kg) Địa chỉ bán Tăng – giảm
Mủ cao su RSS3 30800 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Mủ cao su RSS3 30800 Bình Dương – Bến Cát +100
Mủ cao su RSS3 30800 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Mủ cao su RSS3 30800 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Mủ cao su RSS3 30800 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR10 25200 Bình Phước – Lộc Ninh +100
Cao su SVR10 25200 Bình Dương – Bến Cát +100
Cao su SVR10 25200 Kon Tum – TP.Kon Tum +100
Cao su SVR10 25200 Đắk Nông – Đắk Mil +100
Cao su SVR10 25200 Quảng Bình – Bố Trạch +100
Cao su SVR3L 30500 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Cao su SVR3L 30500 Bình Dương – Bến Cát 0
Cao su SVR3L 30500 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Cao su SVR3L 30500 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Cao su SVR3L 30500 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Phước – Lộc Ninh 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Bình Dương – Bến Cát 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Kon Tum – TP.Kon Tum 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Đắk Nông – Đắk Mil 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Quảng Bình – Bố Trạch 0
Mủ cao su tạp (dạng chén) 11400 Phú Yên – Sông Hinh 0

Theo Nhà nông

//Tin tự động cập nhật//


Bài viết khác